Til forældre samt medlemmer af henholdsvis:

 

SKOLEKREDSEN,

BUSSES SKOLES FORÆLDREFORENING

BUSSES SKOLES MUSIKKREDS

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19:00 i gymnastiksalen på Busses Skole.

 

Under henvisning til institutionens vedtægter § 10 stk. 2 skal det meddeles, at der skal vælges 3 kandidater for en toårig periode til bestyrelsen, samt 2 suppleanter for en etårig periode. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt ønske om at opstille som kandidater til bestyrelsen, under henvisning til institutionens vedtægter § 7 stk. 2, må være skoleleder Mikkel Sønderskov Nielsen i hænde senest tirsdag den 1. juni 2021 kl. 12.00 ved at fremsende en udfyldt valgbarhedserklæring samt en motivationsbeskrivelse. Benyt venligst formularer, som ligger på ForældreIntra, skolens hjemmeside www.busses.dk